Kardiologia

Tiesitkö, että noin 10 %:lla eläinlääkäriasemalla käyvistä koirista on jokin sydänsairaus? Valtaosalla todetaan myksomatoottinen läppärappeuma (MMVD) tai harvemmin dilatoiva kardiomyopatia (DCM).

Kumpikin sairaus voi aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Oikean lääkityksen lisäksi myös tarkka seuranta on tarpeen, jotta hoito onnistuu parhaalla tavalla.

Mitkä ovat sydämen vajaatoiminnan kliiniset oireet koiralla?

Sydämen vajaatoiminnan oireet johtuvat pienentyneestä sydämen minuuttitilavuudesta, jolloin vatsaan ja keuhkoihin kertyy nestettä.

Koiralla havaittavia oireita ovat hengästyneisyys, huono rasituksen sieto ja toisinaan laihtuminen ja yskä. Sydänsairauden oireita on toisinaan vaikea erottaa hengityselinsairauden oireista, minkä vuoksi diagnosointi voi olla haastavaa.

Miten koiran sydämen vajaatoiminta todetaan?

Sen toteamiseksi ei valitettavasti ole mitään yksittäistä testiä. Diagnoosi tehdään arvioimalla potilaan sairaushistoriaa, kliinisiä löydöksiä, verikoetuloksia ja kuvantamistuloksia. Tavallisia tutkimuslöydöksiä ovat:

Kliininen tutkimus:

 • tiheä, vaivalloinen hengitys
 • sivuääni
 • tihentynyt sydämen syke
 • rytmihäiriö

Verikokeet:

 • kohonneet sydänspesifiset biomerkkiaineet

Röntgenkuvaus:

 • suurentunut sydän
 • suurentunut vasen eteinen
 • keuhkolaskimo-verentungos

Sydämen kaikukuvaus:

 • Suurentunut vasemman eteisen ja aortan suhde

Mitä hoitovaihtoehtoja koiran sydämen vajaatoimintaan on?

Kun koiralla todetaan sydämen vajaatoiminta, sille on tehtävä yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Usein on aiheellista käyttää useista lääkkeistä koostuvaa yhdistelmähoitoa. Pimobendaani vaikuttaa kahdella tavalla, joten se on monessa suhteessa keskeinen lääkeaine:

 • supistumiskykyä parantava positiivinen inotrooppinen vaikutus ilman sydänlihaksen hapenkulutusta lisäävää vaikutusta 
 • verisuonia laajentava vaikutus vähentää verisuonivastusta. 

Hoidon tavoitteena on parantaa koiran elämänlaatua.

Jatkuvan hoidon ja sen arvioinnin avulla voidaan pian havaita oireiden, kuten hengityksen vaivalloisuuden, vähentyneen. Koira jaksaa liikkua paremmin, ja vatsaan ja keuhkoihin kertynyt neste vähenee tai häviää.

Miten sydämen vajaatoimintaan hoitoa saavan koiran vointia seurataan parhaalla tavalla?

Kroonisia sairauksia sairastavia koiria on tarpeen seurata säännöllisillä uusintakäynneillä. Sydämen vajaatoimintaa sairastavalle koiralle on tehtävä säännöllisesti kliiniset tutkimukset ja verenpaineen mittaus sekä kuunneltava sydäntä ja keuhkoja ja otettava verikokeet (ensisijaisesti diureesista mahdollisesti aiheutuvan prerenaalisen atsotemian seuraamiseksi).

Klinikalla tehtävän seurannan lisäksi tärkeää on sitouttaa koiran omistaja tarkkailemaan koiraa kotiympäristössä ja kertoa tällaisen tarkkailun merkityksestä. Hengitystiheydessä tapahtuvien muutosten seuraaminen on helppo, tehokas ja mitattavissa oleva tapa, jolla koiran omistaja voi osaltaan auttaa yleisarvion tekemisessä potilaan voinnista.

keyboard_arrow_up