Hyperadrenokortisismin hoito ja seuraaminen

Cushingin oireyhteymän hoitovaihtoehdot

Hoidon avulla kohti muutosta

Kun koiralla on todettu Cushingin oireyhtymä, mahdollisuudet sen terveyden palauttamiseen, kuten myös koiran ja koiranomistajan elämänlaadun palauttamiseen, ovat hyvät.

Seurannan tavoitteena on:

  • varmistua koiran ja koiranomistajan elämänlaadun paranemisesta
  • arvioida lääke-annoksen sopivuutta ja seurata Cushingin oireyhtymän oireita
  • havaita koirat, joiden vointi ei ole hyvä, olipa kyse sitten hoitoon liittyvästä ongelmasta tai jostakin muusta.

Kliinisen kuvan ymmärtäminen

Pelkkä seerumin kortisolipitoisuuden määrittäminen ei ole suositeltavaa. Myös potilaan kliinisen kuvan huomiointi on tarpeen onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Tämä edellyttää hyvää keskusteluyhteyttä koiranomistajan kanssa, mutta myös sen ymmärtämistä, miten lääkevaikuttaa koiran elimistössä. Koiranomistajan kannustaminen koiran kliinisestä seurannasta huolehtimiseen alusta alkaen on erittäin hyödyllistä. Selitä omistajalle, että huolellisesti täytetty hoitopäiväkirja on tehokas työkalu, joka helpottaa koiran hoidon arviointia jatkossa. 

Käy seuraavat neljä kohtaa läpi jokaisella seurantakäynnillä:

Kohta 1 – Cushing´s Clinical Score – CCS

Seurantakäynnin aluksi on tärkeää kysyä koiran voinnista.

Kohta 2 – Kliininen tutkimus

Tavanomainen täydellinen kliininen tutkimus mahdollistaa koiran huonoon vointiin ja/tai muuhun samanaikaiseen sairauteen viittaavien merkkien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa

Kohta 3 – Elämänlaadun arviointi (QoL)

Hoidon yksilöllinen mukauttaminen potilaan hoitotarpeet niin koiran kuin koiranomistajankin kannalta huomioiden on tärkeää elämänlaadun optimoimiseksi.

Kohta 4 – Kortisolimittaus

Kortisolin mittaus voi auttaa piilevän hypokortisolismin havaitsemisessa ennen sen kehittymistä hoitoperäiseksi hypoadrenokortisismiksi.

Jos olet varmistunut siitä, ettei koiralla ole hypokortisolismin oireita, tee kortisolitesti (PVC).

keyboard_arrow_up